Apirilean nabarmendutako artikuluak: afrikar ondorengo Euskadiko neska gazteen errealitatea; dibertsitate funtzionala duten gazteen jazarpen-esperientziak; maskulinitatearen azterketa

PRUEBA

BILBAO URKIDI, S., 2022. Situación actual y retos socioeducativos de las jóvenes afrodescendientes en el País Vasco. HUMAN REVIEW: International Humanities Review / Revista Internacional de Humanidades, vol. 11, no. 16, pp. 1. ISSN 2695-9623

Artikulu honetan afrikar ondorengo Euskadiko neska gazteen errealitateari erreparatzen diogu, beren bizipenei eta aurkitzen dituzten zailtasunei dagokienez, bost dimentsiotatik abiatuta: familia eta gizarte-ehuna, hezkuntza, lana, identitatea eta bizikidetza. Horretarako, ikerketa sozialeko metodologia kualitatiboa erabili da. Zehazki, inkesta diskrezional bat egin da, guztira hiru eztabaida-talderen laginak osatutakoa. Aztertutako bost dimentsioen emaitzek gazte horiek beren bizitzetan dituzten zailtasunak islatzen dituzte.


CASTRO ÁLVAREZ, R., GÓMEZ MARÍ, I. y TÁRRAGA MÍNGUEZ, R., 2023. Mamá, me quiero ir de este colegio. Un análisis de las experiencias de acoso escolar de estudiantes con diversidad funcional. Educatio siglo XXI: Revista de la Facultad de Educación, vol. 41, no. 1, pp. 107-128. ISSN 1989-466X, 1699-2105

Eskola-jazarpena prebalentzia handiko arazoa da gure eskoletako geletan. Dibertsitate funtzionala duten gazteak bereziki ahulak dira horrelako egoeretan sartzen direnean. Azterlan honetan dibertsitate funtzionala duten bost gazteren jazarpen-esperientziak aztertuko ditugu. Horretarako, erdiegituratutako bost elkarrizketa eta eztabaida-talde bat egin dira. Elkarrizketatutako pertsonek hitzezko jazarpena, jazarpen fisikoa, soziala eta sexuala jasan izana kontatzen dute. Ikastetxeek egoera horiei emandako tratamendua ez zen eraginkorra izan, eta kasu guztietan hartutako konponbidea eskolatze-modalitatea aldatzea izan zen. Emaitza horiek nabarmentzen dute irakasleak prestatzeko eta ikasleak sentsibilizatzeko ekintzak egin behar direla, jazarpen-egoerak prebenitzeko eta horien kontra jarduteko, bereziki jazarpen-egoerak dibertsitate funtzionala duten ikasleekin zerikusia badu.


MARTÍN VIDAÑA, D., 2022. Representaciones de la masculinidad: una aproximación social en clave de igualdad sobre la construcción de historias de vida de los hombres. Tesis Doctoral. Universidad de Granada

Gaur egun, gizarte-eskalako hainbat sektoretan maskulinitateen «Men «studies» ikasketak azaleratzeak aukera ematen du Gizarte Zientzien historian gizonezkoak agertzeko genero batek markatutako subjektu gisa. Ikuspegi horretatik, egia bada ere gizonak subjektu unibertsal gisa ordezkatuta agertzen direla eta mendebaldeko gizarteetan subjektu horiek boterea eta autoritatea dituztela, beharrezkoa da maskulinitatearen azterketa sakona egitea, genero-identitate gisa ulertuta, hau da, gizon guztiek beren sexu biologikoaren arabera sozialki eraikitako erreferentzia gisa ulertuta. Horregatik, maskulinitatearen ideiak esan nahi du osaera biologikoaren arabera gizonezkoei dagozkien pentsatzeko, jarduteko eta sentitzeko hainbat modu eszenaratzen direla, publikoki edo gizartean. Hala ere, azken hamarkadetan genero-berdintasunaren arloan egindako aldaketek aukera ematen dute maskulinitateak eraldaketa politiko eta pertsonaleko prozesua bizitzen hasteko.


OHARRA: Dokumentazio zentroko material oro kontsultagai dago, eta maileguan har daiteke