Sprilurrek industriarako eta zerbitzuetarako 50.816 metro karratu urbanizatu ditu Ormaiztegin

Sprilurrek urbanizatutako partzelak eta zubi berria Eztanda ibiaren ikuspegia

2021ean hasitako urbanizazio-obrak 24 hilabetez luzatu dira, eta 6 milioi euroko inbertsioa izan dute.

Sprilurrek joan den ekainean argitaratu zituen eraikin berri bat eraikitzeko proiektuaren idazketa eta obren zuzendaritza.

Sprilur, Eusko Jaurlaritzaren, lurzoru industriala kudeatzeko sozietateak, Spri Taldean dagoenak eta Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumen Sailari atxikita dagoenak, 81.155 metro karratuko azalerako sektore berri baten hirigintza-garapena egin du Irai Errotan (Ormaiztegi).         Jarduketa horrek enpresa-eremu berri bat sortzea aurreikusten du, Goierriko eskualdean ekonomia-jarduerak ezartzeko sortzen diren eskaera berriei erantzuteko.

Poligono berria Ormaiztegiko hirigunetik hurbil dago eta Eztanda ibaiaren bi ertzetan garatu da. Sprilur sozietatearen jabetzako partzelen azalera 50.816 metro karratukoa da eta, behin urbanizazio-fasea amaituta, 39.790 metro karratuko azalera eraikigarria dute, tamaina desberdineko enpresak hartzeko.

Industria-eremu berriak, alde batetik, 48.365 metro karratuko partzela bat du, tamaina handiko enpresa batek okupatzeko. Ibaiaren beste aldean, beste hiru partzela garatu dira, bi industrialak eta komunitatea-ekipamendurako beste bat, 2.451 metro karratukoak, tamaina txiki eta ertaineko enpresentzat. Urbanizazio-obrak amaitzearekin batera, Sprilurrek joan den ekainean argitaratu zituen eraikin berri bat eraikitzeko proiektuaren idazketa eta obren zuzendaritza. Eraikin berriak, neurri ertaineko pabiloiak izango ditu leku horretan bertan (300 m²tik gora).  Behin eraikuntza-proiektua esleituta, pabiloi berriak eraikitzeko obrak 2024ko lehen hilabeteetan has daitezke. Horrela, Irai Errota poligonoak askotariko espazioak, partzela urbanizatuak eta pabiloi eraikiak eskainiko ditu, azalera handia eta tamaina txikiagoko ETEak behar dituzten jarduerak hartzeko, enpresen premien arabera.

Lanen xehetasuna urbanizazio-fasean

Urbanizazio-proiektuko obrak egiteko, poligono berrira sartzeko beste bide-lotura bat egin behar izan da, GI-632 autobiderako zuzeneko sarbidea izango duena. Halaber, ura eta gasa banatzeko sarea, sare elektrikoaren eta hondakin-uren saneamenduaren azpiegiturak desbideratu dira, bai eta telekomunikazio-sare eta -operadore nagusiekiko konexioa ere.

Azkenik, egungo zubia eraisteko eta industria-eremuaren mugakide diren Eztanda ibaiaren eta Gorosti errekastoaren gainean zubi berriak egiteko eskatu zuen Sprilurrek, sor zitezkeen ibilgu-goraldiak prebenitzeko eta inguruko etxebizitzetarako sarbideak hobetzeko. Jasangarritasunari dagokionez, Sprilurrek eraginpeko ingurunearen ingurumen-birgaitzea gauzatu du eta, bestalde, urbanizazio-fasean, ezkerraldeko lur-mugimenduak konpentsatu dira, eskuinaldeko partzelara sartzeko eta partzela egokitzeko.

Urbanizazio-obrak 24 hilabetez luzatu dira, eta 6 milioi euroko inbertsioa izan dute.

Sustapen honen helburua Ormaiztegin eta Goierriko eskualdean tamaina ezberdinetako industria-azaleren eskari potentzialari erantzutea da eta erdibitzaileak jartzea askotariko espazioak antolatzeko eta eskualde- eta lurralde-mailako enpresa-garapena bideratzeko.