Eusko Jaurlaritzak autonomoentzako BGAE bat abian jartzea erraztuko du, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako merkataritza-ganberekin lankidetzan

Eusko Jaurlaritzak eta Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako merkataritza-ganberek lankidetza-hitzarmen bat sinatuko dute beren konturako langile edo autonomoentzat lehentasunezko enpleguko BGAE bat abian jartzeko. izan ere, lehen zutabean kotizatu ohi dute, oro har, gutxienekoen arabera, eta, ondorioz, prestazio eta pentsio murriztuak jasotzen dituzte. BGAE bat abian jartzeak kolektibo horrentzako gizarte-aurreikuspen osagarri bat ahalbidetu nahi du, efizientea, kudeaketa-gastuetan doitua eta langileen txertatze goiztiarra izango den gizarte-aurreikuspena, hain zuzen. Eusko Jaurlaritzak 100.000 euroko dirulaguntza emango du BGAE hori sortzeko, eratzeko eta Borondatezko Gizarte Aurreikuspeneko Erakundeen Erregistroan inskribatzeko.

Pertsonen ekarpenek aldizkakoak izan beharko dute. Hala ere, norberaren konturako langileek edo autonomoek jasotzen dituzten kontraprestazioak ez direnez erregularrak denboran, Gizarte Segurantzaren lehen zutabean egiten dituzten kotizazioekin koherenteak izango diren aparteko ekarpenak egin ditzakete.

BGAE berri hori aldi berean existitu ahal izango da haiek biltzen dituen BGAEaren barruan, hala nola garraiolarien, ostalaritzaren eta beste edozein gremio modalitateren BGAEaren barruan. Aurreikuspen-plan bakoitzak bere babes-esparru espezifikoaren barruan babestu nahi dituen kontingentziak estali ahal izango ditu, gainerako elkarteez bestelakoak, baina, gutxienez, erretiroa, heriotza, baliaezintasuna edo ezintasun iraunkorra estaliko ditu.

BGAEak edo borondatezko gizarte-aurreikuspeneko planak edo planek aukera eman behar dute beren konturako langileek edo autonomoek gizarte-aurreikuspen osagarria modu erraz, arin, teknologikoki aurreratuan eta administrazio-gastu oso txikiekin eskuratzeko.