Barakaldok Irisgarritasun Unibertsaleko Planaren azterketa- eta diagnostiko-fasea amaitu du

Pertsona guztientzako hiria, hori da Barakaldoko Udalaren helburua. Bide horretan, Euskadiko Irisgarritasun Unibertsaleko lehen Plana idazteko azterketa- eta diagnostiko-fasea amaitu berri du. Udal plan hau ikuspegi teoriko-praktiko eta parte-hartzailean oinarritzen da, eta helburua hiriko irisgarritasuna hobetzea da pertsona guztientzat.

Fase honetan udalaren eskumen-esparruak aztertu dira: irisgarritasunaren kudeaketa, eraikin publikoak, hiri-ingurunea, hiri-garraio publikoa eta mugikortasuna, seinaleak, komunikazioa eta informazioa.

Ikerketa sozialeko hainbat teknika erabili dira, besteak beste, dokumentuen analisia, ikerketa sozial kuantitatiboa, in situ landa-lana eta herritarrei zuzendutako komunikazio-ekintzen analisia.

Azterketak honako hauen in situ irisgarritasun-diagnostikoa barne hartzen du: erabilera anitzeko 47 udal-eraikin publiko (kultura, kirola, administrazioa, laguntza-zentroak, haur-eskolak, adinekoen zentroak, Udaltzaingoa eta Barakaldoko antzokia), eta oinezkoentzako ibilbideen 81,4 km, 788 ibilbide-zati, 852 pasabide eta oinezkoentzako pasabide, 98 hiri-eskailera, 42 arrapala, 9 igogailu, 24 tapiz eta 17 komun publiko.

Garraioaren arloan, mugikortasun urriko pertsonentzat gordetako hiriko aparkaleku guztiak aztertu dira (413 guztira), baita KBus hiri-autobusaren geltoki guztiak ere (99 geraleku).

Komunikazioaren arloari dagokionez, udal sare sozialen eta udalaren web orriko edukien diagnostikoa egin da, erronkak, indarguneak eta hobetzeko proposamenak txertatuz.

Diagnostikoak irisgarritasun unibertsala lortzeko lan egin behar den hainbat norabide azpimarratzen ditu. Adibidez, irisgarritasun unibertsaleko irizpidearen erabilera (sentsoriala eta kognitiboa, batez ere) udalkudeaketaren beste esparru eta eremu batzuetara zabaldu behar dela zehazten da, hala nola komunikazio-prozesuetara, kultura-jardueretara eta jendearentzako arretara.

Era berean, udal arlo bakoitzean irisgarritasun-eskaerei erantzuteko moduari buruzko prestakuntza eta informazioa espezifikoa eskaintzea proposatzen da. Halaber, irisgarritasun-bulego bat sortzea proposatzen da; udaleko zerbitzu eta ekitaldi bakoitzaren irisgarritasun-baldintzei buruzko informazioa ematea; Barakaldoko irisgarritasunaren kulturan aurrera egiteko eragile ekonomiko eta sozialak inplikatzea; inguruko udalerrietan ezartzen ari diren irisgarritasunirtenbideak eta jardunbide egokiak ezagutzea…

HERRITARREN PARTE-HARTZEA

«Prozesu honetarako funtsezkoa da parte-hartzea», eskertu du Gorka Zubiaurre Alkatetza eta Auzoetako, Gobernu Irekia, Hiri Agenda, Sustapen Ekonomikoa, Turismoa eta Berrikuntzako zinegotziak. Horregatik izan da hain funtsezkoa «gure bizilagunei entzutea, haien lehentasunak eta beharrak ikustea, eta gure hiria nola hobetuko dugun elkarrekin erabakitzea». «Herritarrei esker Barakaldo gero eta udalerri irisgarriagoa izango da pertsona guztientzat», azaldu du Zubiaurrek.

Horregatik, proiektu honetarako, herritarren inkesta bat jarri zen abian, eta 1.134 pertsonak parte hartu zuten (% 54,29 emakumeak eta % 38,99 gizonak); inkesta zabalik egon zen 2023ko abendutik 2024ko martxora, Barakaldoko herritarrek hiriaren irisgarritasun fisikoa, sentsoriala eta kognitiboari buruz duten pertzepzioa jasotzeko. Inkestaren emaitzei esker, komunikazioa eta udal-izapideak, kaleak eta espazio publikoak, udal-eraikinak, udal-garraioa eta seinaleztapena hobetzeko arloak identifikatu ahal izan dira.

Bestalde, Kultura, Azpiegitura, Udal Zerbitzu eta Garraio, Kontratazio eta USOAko udal-ordezkariak elkarrizketatu ziren, Udalaren ingurune eta zerbitzu publikoak kudeatzeko prozesuetan irisgarritasun unibertsalaren aplikazioa baloratzeko.

Aldi berean, bi partaidetza-mahai egin dira, bata udal-mailakoa, udaleko profesionalekin, eta bestea herritarrena, Barakaldoko egoiliarrekin eta tokiko elkarteetako ordezkariekin. Lehenengo deialdian 35 pertsonak hartu zuten parte udal mahaian eta 47k herritarren mahaian, eta bigarrenean, 29 pertsonak udal mahaian eta 28 elkartek herritarren mahaian.

HURRENGO URRATSAK

Udalak maiatzaren 28an egingo du herritarren eta udaleko teknikarien hirugarren deialdia, eta, bertan, Barakaldoko Irisgarritasun Plan berrirako ekarpenak biltzen jarraituko da. Helburu nagusia hiriko guneetan irisgarritasunaren arloan identifikatutako erronkei irtenbideak bilatzea izango da.

Deialdia Anaiak parkeko ISZn izango da. 9:00etan udal-zerbitzuetako eta talde politikoetako langileentzako mahai teknikoa egingo da, eta 12:00etan, herritarren mahaia.