Urrian nabarmendutako artikuluak: suizidio-arriskuari buruzko tesia; gazte-ikaskuntzako egiturak eta harrera komunitarioa; bakarrik migratzen duten gazteen ibilbidea


LAYRÓN FOLGADO, J.E., 2022. Estudio longitudinal del riesgo de suicidio con técnicas de evaluación momentánea en estudiantes españoles. Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir

Nork bere buruari min egiteko aukeran oinarritutako pentsamenduek eta portaerek hilgarriak izan daitezkeen eta gazteen artean prebalentzia handia duten fenomenoen espektro zabal bati egiten diete erreferentzia. Hori dela eta, ikasketa enpirikoak behar dira, problematika horrek unibertsitateko ikasleengan duen eragina gehiago ezagutzeko. Tesiaren helburuak izan ziren, alde batetik, Espainiako unibertsitateetako ikasleen ideiagintzaren, planen, jokabide suizidaren eta autolesio ez suiziden prebalentzia estimatua aztertzea, bai eta haien ibilbideak ere; eta, bestetik, populazio-segmentu  horren aipatutako jokabideen iragarle sendoenak identifikatzea.


RAMÍREZ, A., 2023. Rodar el pueblo: estructuras de aprendizaje juvenil y acogida comunitaria. Revista CoPaLa: Construyendo Paz Latinoamericana, no. 18, ISSN 2500-8870

Testuaren helburua da Mexiko Hiriko megalopoliko herri bateko gazteek prekarizazio eta gazte-hilketa egoerari aurre egiteko eta erantzuteko dituzten moduen berri ematea. Horretarako, gazte-kolektibo bat eratzen dute, eta, bizikleta-ibilaldien bidez, ikaskuntzarako eta harrera komunitariorako egiturak eraikitzen dituzte, bizikidetzarako eta bizitzeko espazioak eratzen dituztenak. Hezkuntza-ikerketako esperientziatik eta gazteriari laguntzeko lanetik abiatuta, hausnarketa bat egitea proposatzen da, eskola-instituzioaz eta hezkuntza- eta gazte-arloaren ikuspegi helduzentriko hegemonikoez haraindi doazen beste hezkuntza-modu batzuen inguruan. Antolatutako gazte-ekintza kultura-subjektuak prestatzeko hezkuntzagune gisa pentsatzeak hurbilketa bat ekarri zuen, epistemologia dekolonialen, ikerketa kualitatiboaren, metodologia horizontalen eta ikerketa parte-hartzailearen arteko loturatik abiatuta, eta, horrela, elkarrizketa epistemikoa ezarri zen, ikerketa-esperientzian eta gaztetasunaren izaeran eta esperientzian oinarrituta. Ondorioztatzen denez, bizikleta ibilaldi komunitarioek, kultura-subjektuak prestatzeko hezkuntza-espazio gisa definitutakoek, mugiarazten dituzte jakintza kulturalak eta komunitarioak, gazteei nork bere buruaren zaintzaren eta ezagutzaren eta komunitate-erresistentziaren inguruko ikaskuntza-esperientziak garatzea ahalbidetzen dietenak.


VILÀ BAÑOS, R., SIMÓ SÁNCHEZ, M., SCHMIDLIN ROCCATAGLIATA, M. y BELTRÁN SÁNCHEZ, O., 2023. El periplo de la juventud que migra sola: procesos migratorios e itinerarios institucionales. Revista de investigación educativa, RIE, vol. 41, no. 2, ISSN 0212-4068, 1989-9106

Artikulu honen helburua da Bartzelonan bakarrik migratzen duten gazteen migrazio-prozesuari ekitea, egin behar duten ibilbide geografikoa eta instituzionala ezagutzea eta Bartzelonan aurre egin behar dieten egoerak ezagutzea. Helburu horri erantzuteko, azterketa kualitatibo-deskribatzaile bat egin zen, elkarrizketa-teknikak eta eztabaida-taldeak oinarri hartuta, hiru kolektiboren ikuspegia identifikatzeko eta triangulatzeko: Bartzelonara bakarrik migratu duten gazteak, gazte horiekin erakundeetan lan egiten duten hezitzaileak eta zentroen zuzendaritza. 42 gaztek, 15 hezitzailek eta DGAIAko arduradun batek eta hirugarren sektoreko beste batek hartu zuten parte. Emaitzek erakusten dutenez, emigratzeko motibazio partekatuak daude, batez ere jatorrizko herrialdeetako prekarietate-egoerei eta etorkizun hobea bilatzeari lotuta. Aldi berean, ikusi zen aurretiazko itxaropenak eta Bartzelonan aurkitzen duten errealitatea oso desberdinak direla. Bestalde, Bartzelonara iristeko hainbat bide eta ibilbide geografiko identifikatzen dira, baita hainbat zirkuitu instituzional ere. Azken horiek migranteak igaro diren autonomia-erkidegoen arteko ezberdintasunak dituzte ezaugarri. Azkenik, pertsona batzuek bizi duten kaleko egoerak prekarietate eta babesgabetasun handia dakar, eta zentroetatik ihes egin duten adineko edo adingabeko gazteek bizi dute batez ere.


OHARRA: Dokumentazio zentroko material oro kontsultagai dago, eta maileguan har daiteke