Diru-sarrera errealen kotizazioa, noiz dagoen behartua errenta aitorpena aurkeztera

2023ko urtarrilaren 1ean, autonomo guztiek kotizatu beharko dute diru-sarrera errealen bidez, jarduera edozein dela ere. Horrela amaitzen da kotizazio oinarria askatasunez aukeratzeko aukera, autonomoak zerga ekitaldian lortu dituen jarduera ekonomikoen etekin garbien arabera.

Behin betiko legegintza artikulatu baino lehen, Gizarte Segurantzako ministro José Luis Escrivák ohartarazten zuen Gizarte Segurantzak Ogasunarekin gurutzatuko zituela datuak, autonomoen etekinak eta aitortutakoak bat zetozela egiaztatzeko.