10/2022 Lege Organikoak, sexu askatasunaren berme integralari buruzkoak, sexu-indarkeriaren arriskua ebaluatzera behartzen ditu enpresak

Aurten, 2022. urtean, Osalanek ADI proiektuarekin jarraitu du, gazteen artean prebentzio-kulturari buruzko sentsibilizazio- eta dibulgazio-eremuan. Proiektu hori Lanbide Heziketako ikasleei zuzendutako prestakuntza-saioetan garatzen da, Siderurgia Integraleko Langileen Fundazioarekin batera. Urteko azken hiruhilekoan, Osalaneko teknikariek lan-arriskuen prebentzioaren inguruko sentsibilizazio-saio batzuetan parte hartu dute. Guztira 192 neska eta 165 ikasle joan dira jarduerara Lanbide Heziketako 8 ikastetxetan, Bizkaian, Araban eta Gipuzkoan.

Osalan-Laneko Segurtasun eta Osasunerako Euskal Erakundeak 2023an berrekingo die Lanbide Heziketako ikastetxeetako ikasleek gure institutura egiten dituzten bisitei. Covid-19aren pandemiaren ondorioz, jarduera eten egin zen, eta, ondorioz, hezkuntza-zentroak artatzeko zain geratu ziren. Guztira, LHko 11 ikastetxe jarri dira gurekin harremanetan 2022an. Egitura, edukiak eta giza taldea eguneratu eta berriro diseinatu ondoren, aurretik garatzen ari zen jarduerari ekingo diogu berriro, genero-ikuspegia txertatzeaz ahaztu gabe, horrela, lan-eremuan zeuden estereotipo eta jokabide diskriminatzaileez sentsibilizatzeko, ikasleen harrera eta parte-hartze oso ona izan baitzuen.