La Escuela Infantil de Magale ikastetxea, pionera en la experimentación de los niños

En la Escuela Infantil de Magale ikastetxea, tu centro de formación de Urnieta, los niños y niñas experimentan constantemente, utilizando para ello espacios y materiales adaptados. Aunque cada pequeño experimenta de manera autónoma, esa experimentación se desarrolla bajo unos objetivos concretos.

En la Escuela Infantil de Magale ikastetxea, el proceso de aprendizaje se desarrolla mediante la acción, la manipulación de objetos, la imitación y el trabajo con los diferentes materiales que estimulan todos los sentidos. Los niños conocen su entorno y relacionan su cuerpo con el espacio y los diferentes objetos de alrededor. Por eso, el eje del aprendizaje y del proceso evolutivo de los más pequeños es la

experimentación. Es decir, que el niño pueda observar, conocer y practicar con total autonomía y libertad.

Para ello, es fundamental adaptar los espacios y ofrecer materiales atractivos y adecuados. Es decir, espacios y materiales que ayuden a los niños a jugar, investigar, relacionarse y desarrollarse. Por ello, en la Escuela Infantil de Magale ikastetxea el niño puede vivir una gran diversidad de momentos, experiencias y acciones, donde los materiales y espacios son elegidos con un propósito y están organizados con objetivos concretos.

Los mencionados materiales son fáciles de manipular y promueven el desarrollo de la acción y la autonomía, estimulando las acciones motoras, cognitivas, afectivas y sociales.

Madres, padres y profesoras se muestran muy satisfechos con esta forma de trabajar la  experimentación y los más pequeños juegan muy motivados.

Magale ikastetxeko Haur Eskola, esperimentazioan aitzindari.

Urnietako Magale ikastetxeko Haur Eskolan ikasleen esperimentazioa garatzen da, material eta espazio egokituak erabiliz. Ume bakoitza era autonomoan aritzen den arren, esperimentazio hori helburu zehatz batzuekin lantzen da.

Magale ikastetxeko Haur Eskolan, ikaskuntza ekintzen bitartez, objektuak manipulatuz, imitazioz eta zentzumen guztiak estimulatzen dituzten materialekin jardunez egiten da. Haurrek beren ingurua ezagutzen dute, eta gorputza, objektu eta espazioaren arteko erlazioa lantzen dute. Horregatik, haur baten ikasketa eta garapen prozesuan esperimentazioa da giltzarri nagusietako bat. Hau da, umea bere kabu jardutea, ezagutzea eta behatzea.

Horretarako, ezinbestekoa da espazioak ondo egokitzea eta materialaproposak era erakargarriak eskaintzea. Haurrari ikertzen, jolasten, harremanak izaten eta garatzen lagunduko dion espazioa, alegia.

Horregatik, Magale ikastetxeko Haur Eskolan, aniztasun handiko momentuak, esperientziak eta ekintzak eskaintzen zaizkio haurrari, non materialak anitzak, kontu handiz hautatuak eta helburu zehatz batekin antolatuak dauden.

Egunero erabiltzen diren materialak oso erakargarriak dira, haurraren arreta bultzatuz eta hauekin elkar eraginean aritzeko gonbita eginez.

Material hauek maneiatzeko errazak dira eta ekintza eta autonomiaren garapena ahalbidetzen dute, ekintza motorrak, kognitiboak, afektiboak eta sozialak sustatuz.

Gurasoak eta irakasleak oso gustura azaldu dira esperimentazio alantzeko modu honekin eta ikasleak oso motibatuta.